Share on Facebook

Main News Page

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼
-: ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.

  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਚਿੱਤਰੀਆਂ ਲਈ
1. ਪਿਤਾ  ਅਕਾਲਪੁਰਖ। ਮਹਾਂਕਾਲ/ਸਰਬਕਾਲ।
2. ਮਾਤਾ ਅਕਾਲਪੁਰਖ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ/ਦੇਬਿ ਕਾਲਿਕਾ।
3. ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਂਕਾਲ/ਸਰਬਲੋਹ।
4. ਧਰਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਦੇਬਿ ਕਾਲਿਕਾ/ਦੁਰਗਾ।
5. ਅਰਦਾਸਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲ਼ੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ
6. ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਖ਼ਸਿਆ। ਮਿਲਗੋਭਾ।
7. ਅੰਮ੍ਰਿਤ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਮਿਲਗੋਭਾ। 
8. ਗੁਰੂ ਪਾ: 10 ਵਲੋਂ ਥਾਪਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਲੋਂ ਥਾਪਿਆ।
9. ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਦੁਰਗਾ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ।
10.ਕਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ।
11. ਮਹਾਂਕਾਲ ਜੋਤ੍ਰਿਲਿੰਗਮ/ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ।
12. ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ।
13. ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ।
14. ਰੁਤਬਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਦਾ।
15. ਦੀਕਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ।
16. ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
17. ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
19. ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ।
20. ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ।
21. ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚ ਹੈ। ਝੂਠ ਹੈ।
22. ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
23  ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੁਰਗਾ/ਮਹਾਂਕਾਲ ਦਾ।
24. ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
25. ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੋ.ਕਮੇਟੀ/ਜਥੇਦਾਰ/ਪੰਥ।
26. ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੁਰਗਾ/ਮਹਾਂਕਾਲ/ਸਰਬਕਾਲ/ਸਰਬਲੋਹ।
27. ਮੰਗਣਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਸ਼ਿਵਾ/ਦੁਰਗਾ/ਮਹਾਂਕਾਲ/ਚੰਦ/ਸੂਰਜ ਤੋਂ।
28. ਬੀਰ-ਰਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
29. ਰੱਬ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੈ।
30. ਜਗਮਾਇ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ।
31. ਜਗਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ।
30. ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥੀਂ ਨਹਾਉੇਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ।
31. ਪਾ: 10ਵੀਂ ਨੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧੀ। ਆਰਾਧੀ ਹੈ।
32. ਰਾਮ, ਸ਼ਯਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹਨ।
33. ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਪਾ: 10ਵੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
34. ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਚਨਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
35. ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ।
37. ਦੁਰਗਾ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
38. ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
39. ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ।  ਰੱਬ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਾਜ ਕੇ ਪਛੁਤਾਇਆ।
40. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
42. ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ? ਇੱਕ- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦੋ- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ।
43. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ। ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
44. ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ।ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਾ: 10 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ
ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
45. ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।
46. ਨਿੱਤ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ।
47. ਨਿੱਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ/ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ  ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ
ਹਨ।
48. ਅਰਦਾਸਿ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ? ਨਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਆਪਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ
ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ
ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ।
49. 1699 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉੁਧਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ।
50. ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੀਜੇ ਇਹ ਬੀਜ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top