Share on Facebook

Main News Page

ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ... ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ? ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ?
-: ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ

ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ... ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ... ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਨਾਣੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਵਰ ਝੂਲਾਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ... ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀ ਹੈ... ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਜਾਣਦੇ ... ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ... ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ... ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ...

ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੈ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ॥

ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ... ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਰਸਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ... ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ... ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ... ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸਿਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ...

ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ॥

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ...

ਪਰ ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ - ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ... ਭਾਵ ਗੁਰੂ - ਹੀਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹ
ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ...

ਪਾਠ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਝੂਠੋ ਬੋਲੈ ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤਿ ਓਹੈ ॥

ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ... ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ...

ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ... ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ...

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿੰਦਹਿ ਨਿਗੁਰੇ ਪਸੂ ਸਮਾਨਾ ॥

ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ...

ਹੋਦੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਛੁੜੇ ਤਿਨ ਕਉ ਦਰਿ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ॥

ਸਿੰਘੋ ਤਰਸ ਕਰੋ ਅਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀਹੜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਸਿਖੀ ਸ਼ੁਰੱਖਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ... ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਮਤ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ...

ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥
ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ ॥


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top