Share on Facebook

Main News Page

ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਪੜ
-: ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਗ-ਸਬਜੀ ਵੀ ! ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ-ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੈ !

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ / ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ / ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੇ ਪਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਜੀਭ ਵੱਸ ਅੱਤੇ ਜੀਭ ਰਸ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਖਾਦੀ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !

ਮਾਸ ਅੱਤੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਬਹਿਸ-ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ !

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ "ਅਨਥਕ ਵਿਦਵਾਨ" ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ !

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੁਆਦ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਸ ਜਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਓਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ! ਅੱਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੁਆਦ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਗ (ਸਾਗ ਸਬਜੀ) ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਗ ਜਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ !

ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਸੀ ਗਰੀਬ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਨ ਸਕਣ ਜਿਸਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ-ਕੁਰ੍ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨਾ ਤਕ ਅਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਗਿਆਤ ਰਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ !

ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਪੜਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਨਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਗ-ਮਾਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ "ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਪੜ" ਹਨ ! ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ (ਨਾ ਸਾਗ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਨਾਲ) ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ !

(ਨੋਟ: ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅੱਤੇ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਿਣਨ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਓ)


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top