Share on Facebook

Main News Page

ਕਥਿੱਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ, ਪਰ ਅਹਿਮ
-: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ 510 432 5827

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ-ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਰਚਤਾ ਭਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ "ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ" ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਜੋ ਹੁਣ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਗੰਦ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਗੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ?

 

ਭਲਿਓ! ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ।ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟਡੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ- ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਉ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓਂ ਗ੍ਰੰਥ॥ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 

ਕੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਜੂਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਇਹ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰੇ, ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 

ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ  ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਉ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓਂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ?   


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top