Share on Facebook

Main News Page

ਅਖੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੀਟਭ  ਨਾਂ ਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ
-: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ  "ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ" ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਚਿਤੱਰ ਪੋਥਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਜੀ  ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ  ? ਦਾਸ ਦਾ ਮਕਸੱਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਪੋਥੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ  ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਂ ਕੇਵਲ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਲੋਕੀ  ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ,  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮੱਥੇ  ਉੱਤੇ  ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੁਹਰ ਲੁਆ ਲੈੰਦੇ ਹਨ ?  ਆਉ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ  ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੈ  ਵੱਲ । ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਰੂਰ ਦੋਹਰਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਗੀਆਂ।

 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ  ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ,  ਇਹ  ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ  ਕਿਸ  ਵੇਲੇ, ਕਿਸ  ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ , ਕਿਸ ਦਿਹਾੜੇ, ਕਿਸ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ  ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ  ? ਭਾਵ : ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ  ? ਇਸ  ਬਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਲੱਗ ਸਕਿਆ । ਪੁਰਾਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ  ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸਨੂੰ ਬਨਾਂਉਣ ਵਾਲਾ  ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਾਂਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾਂ  ਉਸਨੇ ਕਦੋਂ  ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

 

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥ ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥ 
ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ ਅੰਕ 4

 

ਆਉ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ! ਇਸ ਬਚਿੱਤਰੀ ਪੋਥੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ?   ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਂਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?  ਇਸਦੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਥੇ ਦੇ ਇੱਕ  ਪੰਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ  ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੋਥਾ ਕਿੱਨੇ ਕੁ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ  ਤਾਂ  ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੌਪਈ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ ॥ ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸਟ ਉਪਾਰਾ ॥ ਕਾਲਸੈਣ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਭਇਓ ਭੂਪਾ ॥ ਅਧਿਕ ਅਤੁਲ ਬਲਿ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ ॥੧੦॥ ਕਾਲਕੇਤ ਦੂਸਰ ਭੂਅ ਭਯੋ ॥ ਕ੍ਰੂਰ ਬਰਸ ਤੀਸਰ ਜਗ ਠਯੋ ॥ ਕਾਲਧੁਜ ਚਤੁਰਥ ਨ੍ਰਿਪ ਸੋਹੈ ॥ ਜਿਹ ਤੇ ਭਇਓ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ॥੧੧॥ ਸਹਸਰਾਛ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭ ਸੋਹੈਂ ॥ ਸਹਸ ਪਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਮੋ ਹੈਂ ॥ ਸੇਖਨਾਗ ਪਰ ਸੋਇਬੋ ਕਰੈ ॥ ਜਗ ਤਹਿ ਸੇਖਸਾਇ ਉਚਰੈ ॥੧੨॥ ਏਕ ਸ੍ਰਵਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ ॥ ਤਾ ਤੇ ਮਧੁ ਕੀਟਭ ਤਨ ਧਾਰਾ ॥ ਦੁਤੀਯ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲੁ ਨਿਕਾਰੀ ॥ ਤਾ ਤੇ ਭਈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ॥੧੩॥ ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਬਹੁਰ ਬਧ ਕਰਾ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਦ ਸਮੁੰਦ ਮੋ ਪਰਾ ॥ ਚਿਕਨ ਤਾਸ ਜਲ ਪਰ ਤਿਰ ਰਹੀ ॥ ਮੇਧਾ ਨਾਮ ਤਬਹਿ ਤੇ ਕਹੀ ॥੧੪॥ ਬਚਿੱਤਰੀ ਪੋਥਾ , ਪੰਨਾਂ ਨੰਬਰ 47

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਚੋਪਈ ॥ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ "ਕਾਲ" (ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ  ) ਨੇ ਕੀਤਾ ॥ ੴ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਵਾਈ ॥ ( ਇਸ ਪਦੇ ਵਿਚ , ਇਹ "ੴ ਕਰਤਾਰ " ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮਨਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਸੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ॥ ਉਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਂ ਕਰਣ ਜੋਗ  ਨਹੀਂ ਸੀ 
॥੧੦॥ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ  ਰਾਜਾ ਕਾਲਕੇਤੁ ਹੋਇਆ ॥ ਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰੂਰ ਬਰਸ ਹੋਇਆ ॥ ਕਾਲਧੁਜ ਚੌਥਾ ਰਾਜਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ ॥ ਜਿਸਦੀ ਵਜਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ॥੧੧॥

 

( ਵਾਹ ਉਏ ਪੰਡਿਤਾ ! ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਤਿ , ਮਜਹਬ ਦੇ ਹੀ ਮੱਲ ਲਏ ? ਨਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਨਣ ਦਿੱਤਾ ,ਤੇ ਨਾਂ ਜਪਾਨ ਦਾ , 'ਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ  ਦਾ ? ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ  ? ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਪ  ! ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਦੂਜੀ ਕਹਾਨੀ ਗੱੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਲਿਆ ! ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ  ਤੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਪ  ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਚਿੱਤਰੀਏ  ਇਸਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੈੰਦੇ , ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾਂ  ਕਡ੍ਹ ਹੀ ਲੈੰਦੇ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਦੇ  ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। )  ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ੳੁੱਤੇ ਸੌਦਾ ਸੀ ॥ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਇ ਕਹਿਆ ॥੧੨॥  ਕਾਲਧੁਜ ਦੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਪੈਰ ਤੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ॥

 

 ( ਉਏ ! ! ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਟਰਪਿਲਰ ? ਉਸ ਵਚਾਰੇ ਕੀੜੇ ਜਹੇ ਦੇ ਵੀ ਸੌ ਪੈਰ  ਹੂੰਦੇ ਹਨ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜਾਰ ਪੈਰਾਂ  ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਜਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂ ਦਿੱਤਾ । ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ! ਕੋਈ ਏਲਿਅਨ ਹੋਣਾਂ ਹੈ ! ਅਸੀਂ ਕੇੜ੍ਹਾ  ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਣਦੇ ਹਾਂ । ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਚਿਤੱਰੀਆਂ ਦਾ ! ਜੇੜ੍ਹੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ )  ਇਸਨੇ ਇਕ ਕੰਨ ਵਿਚੋਂ ਮੈਲ ਕਡ੍ਹੀ ॥  ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੀਟਭ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦੈੰਤ ਬਣਾਂ ਦਿੱਤੇ  (ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸ਼ਾਦੂ ਵਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ  )  ਦੂਜੇ ਕੱਨ ਵਿਚੋਂ ਮੈਲ ਕਡ੍ਹੀ ॥   ਉਸ ਮੈਲ ਨਾਲ  ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਂ ਦਿੱਤੀ  ॥੧੩॥  ( ਉਏ ਝੂਠਿਆ ! ਹੁਣ ਤੇਰੀ ੴ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਣੀਏ  ? ਕਿ ਇਸ ਸੇਖ ਸਾਇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ?)  ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ (ਸ਼ੇਖ ਸਾਇ ਨੇ, ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੀਟਭ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੈੰਤ ਬਣਾਏ ਸਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ॥ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੂੰਦ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ॥( ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਂ ਹੋਈ ਨਾਂ ਭਾਈ ! ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੂੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਟਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਕਿਉ ਸਨ ?)  ਲਉ ਜੀ ! (ਹੋਰ ਸੁਣੋ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ) ਸ਼ਰੀਰ ਸਮੂੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਕਨੀ (ਗ੍ਰੀਸ ) ਬਣ ਗਈ ॥ ( ਅੱਛਾ ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਟਰੋਲਿਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੂੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇੜ੍ਹਾ ਕਰੂਡ ਆਯਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਕਡ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ , ਉਹ ਮਧੂ ਅਤੇ  ਕੀਟਭ ਨਾਮ ਦੇ ਦੈੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ  ? ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ! )  ਇਸ ਗ੍ਰੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਇੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੇਧਾ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥ 

 

ਵਾਹ ਉਏ ਬਚਿੱਤਰੀਉ ! ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਣਦੇ ਰਹੋ ! ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣਾਂ ਛੱਡ ਦਿਉ ! ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਹਿਆ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਣ ਵਾਲਾ,  ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।  ਇਸਨੂੰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਉ  ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪੋਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ   ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾਂ ਚਾਂਉਦੇ ਹੋ ਕਿ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ  ਆਈ "ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ"  ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ? ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ? ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ  ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ! ਜੋ  ਜਾਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ  ਬਦਨਾਮ ਕਰਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ  ! 


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸ'ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸ'ਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top