Share on Facebook

Main News Page

ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
-: ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ - ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੱਗ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ - ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ (ਜਾਂ ਖਲਾਅ)।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ "ਪੰਚ ਭੂਤ" ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - "ਪੰਚ ਭੂਤ ਸਚਿ ਭੈ ਰਤੇ ਜੋਤਿ ਸਚੀ ਮਨ ਮਾਹਿ"। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਪਿਛੇ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਤੇ ਤਫਸੀਲਵਾਰ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਫਲਾਤੂਨ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਯੁਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  1. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜਰੀਏ (ਬੋਧੀ, ਯੁਨਾਨੀ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

  2. ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਕਿ ਰੱਬ ਸੈਭੰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ - ਉਹ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

  3. ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ: "ਸੈਭੰ- ਸ੍ਵਯੰਭੂ (ਸ੍ਵ-ਸ੍ਵਯੰ । ਭੰ-ਭੂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

  4. ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ - ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

  5. ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਮੂਲ ਮੰਤਰ" ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

  6. ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ "ਹੁਕਮ" ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।

  7. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ (ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਣਾ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿਟੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਪਲਾ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

  8. ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

  9. ਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਅੱਗ ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ-ਫੁਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ!

  10. ਕੀ ਹੁਣ "ਸੈਭੰ" ਦੀ ਸਮਝ ਲਗਦੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸਵਰਗਾਂ-ਨਰਕਾਂ, ਆਦਿ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸ'ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸ'ਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top