Share on Facebook

Main News Page

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
-: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ

(ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ "ਬਚਿਤ੍ਰ ਚਰਿਤ੍ਰ" ਵਿੱਚ।)

ਏਕ ਰਾਵ ਕਾਨੋ ਹੁਤੋ...................ਰਾਨੀ ਮਾਨਿ ਰਤਿ ਨਟੂਆ ਦਿਆ ਉਠਾਇ ॥ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ 853-854 , ਚਰਿਤ੍ਰ 30

ਅਨੁਵਾਦ :

ਇਕ ਰਾਜਾ ਇਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮੀ (ਕੁਕਰਮੀਂ) ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ।

ਚੌਪਈ ॥ਜਦੋਂ ਫਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ । ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਗਇਆ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ (ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ) ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। (ਲੋਕੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਚਰ ਮਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਛਵਿ (ਰੂਪ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੀ ਸੈਨ ਸੀ। ਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਚਰ ਮਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ (ਹੀਰੋ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਕਿਆ। (ਉਸਦੀ ਤਕਨੀ ਨਾਲ) ਉਹ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਨ੍ਹੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾਂ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

"........................"

ਚੌਪਈ॥ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਖੇਡ ਰਚਾਈ। ਫੁਲ, ਪਾਨ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ (ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ) ਜੋੜੇ ਬਣਾਂ ਕੇ ਆਲਿੰਗਨ ਬੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਠੇ ਮਿਠੇ ਗੀਤ ਗੁਨਗੁਨਾਉਣ ਲਗ ਪਏ।

ਦੋਹਰਾ॥
ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕੇਸਰੀ (ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਨੀਆਂ) ਹੀ ਦਿਖਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸ ਹਸ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਵ : ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਦੰਗ (ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢੋਲਕੀ) ਦੀ ਧੁੰਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ (ਕਲਾਕਾਰ) ਦਾ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਰਾਨੀ ਦੀ ਨਜਰ ਵੀ ਉਸ ਨਟ (ਕਲਾਕਾਰ) 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਾਗ (ਹੋਲੀ) ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਲਾਲ (ਅਬੀਰ) ਦੀ ਮਾਨੋਂ ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਵੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ (ਆਨੰਦ) ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇ (ਉਮੰਗ ਦੀ ) ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜ ਰਹੀ ਸੀ । (ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ) ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚੌਪਈ॥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਇਆ। ਅਪਣਾਂ ਹੱਥ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ।ਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਬੀਰ ਪਾ ਦਿਤਾ (ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਮ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾਂ ਹੈ )।ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇ ਅੰਧਾ ਹੀ ਕਰ ਛਡਿਆ।

ਦੋਹਰਾ॥ਇਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਣਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਅਬੀਰ ਭਰ ਗਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਕ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ: ਭਾਵ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗ ਪਇਆ ਸੀ।ਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਕੋਲ) ਬੁਲਾ ਲਿਆ।ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਲਿੰਗਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂੰਬਨ ਕਰਦਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ।ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਪਣੀਆ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਇਆ । ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਤਾ।

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ....ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਫਾਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇੜ੍ਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ?

 

 

".............ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। .....ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ....ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ੈ ਸਪਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।......ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੂਰੰਥ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.......... ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਇਕ ਹੀ ਹੈ............... ।"
- ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ

ਜੇ ਹਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ "ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ?


 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਰਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਗਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
- ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸੰਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ" ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਨਾਵਟੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਗੇ ਸੈਕਸ" (ਗੁਦਾ ਭੋਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤ: ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਬਰ / ਲੇਖ / ਕਵਿਤਾ / ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭਿਯਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ / ਨੌਜਵਾਨ / ਬੱਚੇ / ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ / ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫੇਕ ਆਈ.ਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ, ਨੀਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, Visit ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਛਡਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top