Share on Facebook

Main News Page

ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ (ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਰਥ) ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ?
-: ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.
081218

1. ਰਾਵਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਛਲ਼ ਕੀਤਾ:
ਸੀਤਾ ਸਵੰਬਰ ਸਮੇਂ ਰਾਵਣ ਵੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਰਾਵਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ । ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਝੂਠੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਰਾਵਣ ਓਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਕਾ ਠੀਕ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਸਵੰਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਰਾਵਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ।

2. ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ:
ਰਾਵਣ ਵਲੋਂ ਇਸ ਛਲ਼ ਕਪਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ । ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਨਾ ਰਾਵਣ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ । ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਹਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਤਾ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਵਲੋਂ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਦੀ ਭਨਕ ਤਕ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

3. ਸੀਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ:
ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕੋਲ਼ੋਂ, ਬਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ।

ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਰਾਵਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ ਹੋਣ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੀਤਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ।

4. ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਰੀ, ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜੰਗਲੀ ਔ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਨਾਵਲੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨਿਊ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਬਰੀ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਸਟੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਤਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ।

5. ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ:
ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੀਤਾ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਕੋਲ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਵਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੱਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਨਾਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?

6. ਸ਼ੰਬੂਕ ਨਾਮੀ ਸ਼ੂਦ੍ਰ ਸੰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ:
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਦ੍ਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਸ਼ੰਬੂਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ । ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top