Khalsa News homepage

 

 Share on Facebook

Main News Page

ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ (ਭਾਗ - ਦੂਜਾ)
- ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ
 17.11.2020
#KhalsaNews #ISKanpur #BachittarNatak #DasamGranth #Durga #Mahakaal

👉 ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੜੋ: ਭਾਗ - ਪਹਿਲਾ

ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜ ਪੋਥੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਚਿਤੱਰੀ ਪੋਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਪੋਥੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 45 ਦੀ 92 ਪੌੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

ਯਾ ਕਲ ਮੈ ਸਭ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੋ॥ 92॥ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੇ ਕੋਟ ਨਿਸਾਚਰ ਜਾਹਿ ਛਿਨੇਕ ਬਿ੍ਖੈ ਹਨ ਡਾਰੇ॥

ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ॥92॥ (ਜਿਸਨੂੰ ) ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ॥

ਗਲ ਫਿਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਅਖੇ ! ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ, ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ! ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ! ਇਹ ਪੋਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ (ਦੁਰਗਾ) ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਪੰਨਾਂ ਨੰਬਰ 47 ਦੀ 101 ਪੌੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ੳਸਤਤਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਅਧਿਆਇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ॥1॥ ਅਫਜੂ॥

ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਲਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ, ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਮਨਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਨੰਬਰ 47 ਦੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ਨੰਬਰ 10 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ੴ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ੴ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ੴ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ੴ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਚੌਪਈ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ॥ ਉਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੁਪਾਰਾ॥

ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ੴ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਵਾਈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ੴ ਨੂੰ ਹੀ "ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਵਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪੋਥੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ !

ਚਲਦਾ...


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top