Share on Facebook

Main News Page

💣#ਉਗਰਵਾਦੀ 🔥
-: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ
12.06.2024
#KhalsaNews #KulwinderKaur #ArshdeepSingh #KangnaRanaut #SadhviPragya #Malegaon #BJP #ugarvaadi

🤐 ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਓਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਵਰਗੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਓਂਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਸਮੇਂ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਓਣ ਸਮੇਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

🐍 ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਸਕਦੇ ਹਨ।

😢 84 ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਫੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੱਪ ਯਾਣੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਹੀ ਕੀੜੀ ਮਸਲ ਸੁਟੀ ਤੇਹਾ ਬੰਦਾ ਅਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਸੁਟਿਆ। ਫੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਓਨਾ ਇਕ 'ਰਾਖਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂ ਸੀ।

👁️ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਧਵੀ ਵਰਗੀ ਅਜਾਦ ਦੇ ਬੰਬ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲੇ ਲਫਜ ਵੀ ਉਗਰਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਜਾਦ, ਬੰਦੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵੀ ਟੀਸੀ 'ਤੇ।

👉 ਮੇਰੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਓਨਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਉਤਰ ਚੁਕੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਓਂਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

☝️ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿਓਕਿ ਓਹ ਅਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਗਵਾਓਂਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁੰਡੇ ਜਾਪਣ ਲਗਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਕਸਾਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ।

💥 ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਸਖਣਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਓਹ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡਰ ਉਪਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗਲਾਫ ਚਾਹੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਘੂਮਤ, ਸੱਤਾ, ਸ਼ਰਕਾਰ, ਗੁਲਾਮੀ, ਭੇਡਾਂ, ਬਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਨਜ ਕਸਦਾ ਯਾਣੀ ਥੂਹ ਕੌੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।

👋 ਚਪੇੜ ਵਜੇ 'ਤੇ ਕੰਗਣਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਓਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਹਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਨਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।

️🎯 ਦਰਅਸਲ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾਓਂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?❓


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>

ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top