Share on Facebook

Main News Page

ਸਬਦਿ ਜਿਤੀ ਸਿਧਿ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸੁ ਅਪਣਾ ਪੰਥੁ ਨਿਰਾਲਾ
ਨਿਰਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਰਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਪੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ?
-: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ

ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਹ। ਅਲਹਿਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਣਾ। ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਥੋੜੋ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰੰਪਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਣੀ ਨਿਰਾਲਾ।

ਪਰ ਪੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਲਾ ਨਰੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਚਾ। ਕਿਵੇਂ ?
ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ...

- ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ ਰੋਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ?

- ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਆਪ ਉੱਡਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੂਛੋਂ ਫੜਕੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ !

- ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਹੀ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰੋਂ... ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਕਈ ਜੁੱਗ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ?

ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਮਜਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ! ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਪਣਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਨੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਦੇ ਚਾਹੜ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ !!!

ਪਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਆਹ ਜਰਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਆਹ ਜਰਾ ਆਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਲ ਤਾਂ ਫੜਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੇ ਨਿਰਾਲਾ ਨਿਰਾਲਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਗੇ ਥਾਲ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਟੱਲੀਆਂ।

ਪੰਡੀਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਲਭੋ ਕਿਥੇ ਬੋਦੀ। ਉਪਰ ਦੀ ਦੁਮਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਇਨੇ ਬੰਨ ਲਏ, ਕਿ ਬੋਦੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਗੇ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਾਈਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕਰ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਵੀ ਇਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਿੱਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਨ ਤੇ ਪਲਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੁਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।

ਇਹ ਰਾਹ ਯਾਣੀ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ। ਸੌਖਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਡੀਏ ਭਗਵੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ! ਯਾਣੀ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਪੰਥ? ਮੰਗਤਾ ਪੰਥ? ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਣਾ ਪੰਥ? ਸਿੱਧੀ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ।

ਨਿਰਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਰਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਪੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ? ਨਿਰਾਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਥ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ?


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top