Share on Facebook

Main News Page

ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ
-: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ

ਮਦਰ ਡੇਅ ਯਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ! ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ? ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ? ਹਾਇ ਮਾਂ!

ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਣਾ।

ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਾਕ-ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲ ਪਈ। ਹੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਆਦਲੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਓਲਡ ਹਾਊਸ' ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪਿਉ ਵੀ। ਜੋ ਉਥੇ ਹਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ! ਮਾਵਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੀ ਚਲ ਵੱਸਦੀਆਂ। ਰੋਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ! ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੀ ਅਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਮਦਰਡੇਅ ਮਨਾਉਂਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੋਸਾ ਬੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਭਾਫਾਂ ਛੱਡਦੀ ਚਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦੋ ਲਫਜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 'ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ' ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਆਲਦਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ।

ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਹ ਪੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੇ।

ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ੮੬ ਸਾਲਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਯਾਣੀ ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੱਤ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ!

ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਪੇ ਵੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ।


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top