Share on Facebook

Main News Page

ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ?
-: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ

ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ !!! ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ! ਬਾਦਲ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਬਦਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਕਰ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਵੇਅਰ ਆਫ ਡਾਗ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ! ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ-ਉਚੱਕਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜ ਖਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੌਂਕੇਗਾ ਹੀ! ਚਲ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ! ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਚੱਟ-ਚੁੱਟ ਕੇ ਜੁਬਾਨਾ ਫੇਰਦਾ ਇੰਝ ਟਹਿਲਦਾ ਫਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੂਆ ਦੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਉਨੀ ਗੁਗਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਧੇ ਵਾਂਗ ਬਰਫਾਂ ਉਪਰ ਰਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਆਏ ਗਏ 'ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਧਾ ਨਸਲ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ?

ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਧਾ ਬੰਨਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਡੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਦ ਦਾ ਤਰਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਭੌਂਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਭੌਂਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਿਆਣੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਨਸਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦ ਕਹਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ! ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ! ਪਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਲੀ ਇਹ ਨਸਲ ਪਰ ਅੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਭੌਂਕ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਾਮੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੂਹਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈ ਜਾਉ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ।

ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਚੁੱਕ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਨੀ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਠਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ 100 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲੋਂ ਲਾਹਿਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।

ਅਜਿਹੀ ਨਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਏ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਉਂਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੱਥੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਨਸਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ! ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਸਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ! ਕਿ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ।


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top