Share on Facebook

Main News Page

ਅੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਰਗਰਮ ?
-: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ

ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਮਿਟਡ Committed ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਜਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੱਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਪੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਬੈਠਣੋ ਟਲੀ ਨਾ। ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਕੇ ਮੱਖੀ ਲਈ ਕੱਢ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲਈ! ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਜਾ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦੀ... ਤੇ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ!

ਮੂਰਖ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਰਖ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪਿੱਛਲੀ ਰਾਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਪਰ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਬਰਸਿਆਂ ਉਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਰਦਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਮੈਂਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਆਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ?

ਉਂਝ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ! ਉਸ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੀਆਂ ਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਖਾਣਿਆਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ

ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨੀ ਸਸਤੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇੱਟਾ-ਰੋੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਕਰ ਉਹ ਅੰਡੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਮਾਰਕੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ !!!

ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਂਝ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮਖੌਲ ਉੜਾਉਂਦੀ ਹੈ


ਟਿੱਪਣੀ: ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਨਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਐਸੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ... ਖ਼ਬਰਦਾਰ!!!

- ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top