Share on Facebook

Main News Page

💥ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ "ਦੇਵ" ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ 📌
-: ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼
29.05.2023
#KhalsaNews #GuruNanak #GuruAngad #GuruArjan #NoDev

✍️ਨੋਟ: ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੀਚਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਢੁੱਚਰਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸਮਝ ਲੈਣ... ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। - ਧੰਨਵਾਦ

☑️ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ "ਦੇਵ" ਜੋੜ" ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

♻️ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ... "ਜਪ੍ਯ੍ਯਉ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ ॥੬॥" ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਦੇਵ" ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਵ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ (ਜੋ ਗੁਣ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ)

ਪੂਰੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ "ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ" ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ... ਢੁੱਚਰਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਹਨ ਭਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ:

ਸੋਰਠੇ ॥ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਪਾਰਥਉ ਚਾਲੈ ਨਹੀ ॥
ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿਅਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1408}

ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ ॥
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਯਉ ॥ {ਪੰਨਾ 1408}

ਅੰਗਦਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਅਮਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਥਿਰੁ ਕੀਅਉ ॥
ਅਮਰਦਾਸਿ ਅਮਰਤੁ ਛਤ੍ਰੁ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਅਉ ॥ {ਪੰਨਾ 1408}

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸਨੁ ਪਰਸਿ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਯਣ ॥
ਮੂਰਤਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਿਖਹੁ ਨਯਣ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1408}

ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤਿ ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਲਾਇ ਚਿਤੁ ਸਨਮੁਖ ਰਹਹੁ ॥
ਕਲਜੁਗਿ ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਲਗਿ ਬਿਤਰਹੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1408}

ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸੰਗਤਿ ਸ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਨਿਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥
ਰਾਮਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1409}

ਧਰਨਿ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰਿ ॥
ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖ੍ਯ੍ਯ ਹਰਿ ॥੭॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1409}

ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਗਯਉ ॥
ਹਰਿਬੰਸ ਜਗਤਿ ਜਸੁ ਸੰਚਰ੍ਯ੍ਯਉ ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਮੁਯਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1409}

ਕਾਟੇ ਸੁ ਪਾਪ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਾਇਯਉ ॥
ਛਤ੍ਰੁ ਸਿੰਘਾਸਨੁ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਅਉ ॥੨॥੨੧॥੯॥੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੬੦॥੧੪੩॥ {ਪੰਨਾ 1409}

📕 ਉਂਞ ਤਾਂ 'ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ' ਵਿਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ: (ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ)

🔎ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ, ਨਾਨਕ ਸੋਹਣ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਸਿਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ. ਨਾਨਕ ਸਾਧ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ, ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ, ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ, ਨਾਨਕ ਜਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਲਾਲ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਵਗ਼ੈਰਾ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ! ਕਿਉਂ???

🌹 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ: 🌹
-: ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ 11.10.19

️🎉ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ:

🔹ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 146
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ ॥੪੯॥ ਪੰਨਾ 260
ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਿ ॥੨॥ ਪੰਨਾ 321
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 688
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਨਾਮਿ ਤੇਰੈ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ ਪੰਨਾ 688

🔹ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰੁ
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰੁ ਮੀਤੁ ਕਰਿ ਸਚੁ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥ ਪੰਨਾ 22
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥ ਪੰਨਾ 72
ਖੁਲੜੇ ਕਪਾਟ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤੇ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 80
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥੫॥ ਪੰਨਾ 140
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਚੜਿ ਬੋਹਿਥਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਉ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 318

🔹ਨਾਨਕ ਸਾਧ
ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 258
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 271
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ॥੩॥ ਪੰਨਾ 271
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮ ॥੫॥ ਪੰਨਾ 272
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੧੧॥੫੮॥੮੨॥ ਪੰਨਾ 750

🔹ਨਾਨਕ ਸੰਤ
ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਆਪਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਤਾਂਤ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 254
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥ ਪੰਨਾ 280
ਈਤ ਊਤ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ॥੨॥੮॥੩੯॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਪਾਨ ਸੁਖ ਥੀਵਨਿ ॥੨॥੬੮॥੯੧॥ ਪੰਨਾ 1222
ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥੨॥੫॥੪੪॥ ਪੰਨਾ 1306

🔹ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋਕਉ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥ ਪੰਨਾ 13
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥ ਪੰਨਾ 97
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੨੧॥੨੮॥ ਪੰਨਾ 102

🔹ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ
ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਾਢਿ ਲਇਆ ॥੨॥੨੪॥੧੧੦॥ ਪੰਨਾ 826
ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਗਰਿ ਮਿਲੇ ਹਉ ਗੁਰ ਮਨਾਵਉਗੀ ॥੨॥੭॥੧੩੬॥ ਪੰਨਾ 1230

🔹ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਸੋ ਵਸੈ ਇਤੁ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ॥ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ॥੮॥੧॥ ਪੰਨਾ 430
ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਮੇਰੈ ॥ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤਗੁਰ ਕੇਰੈ ॥ ਪੰਨਾ 1304
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ ॥੮॥੧॥ ਪੰਨਾ 1192

🔹ਨਾਨਕ ਦੇਉ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥ ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 150

🔹ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ
ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥ ਪੰਨਾ 211
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥ ਪੰਨਾ 271

🔹ਨਾਨਕ ਰਾਮ
ਹੋਛਉ ਕਾਜੁ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟਿ ਜਨੰਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਭਂਉ ॥ ਸਿਖ੍ਯ੍ਯਾ ਸੰਤ ਨਾਮੁ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਂਉ ॥੨॥ ਪੰਨਾ 1387

🔹ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ
ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਇਵ ਕਹਿਆ ॥੩੫॥੧॥ ਪੰਨਾ 434

🔹ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਪੰਨਾ 4

🔹ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ
ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ਜਮਿ ਬਧੇ ਦੁਖ ਸਹੰਨਿ ॥ ਪੰਨਾ 854

🔹ਨਾਨਕ ਸਾਧਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ
ਨਾਨਕ ਸਾਧਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੪॥ ਪੰਨਾ 251

🔹ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪੂਛਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥ ਪੰਨਾ 17

🔹ਨਾਨਕ ਚੰਦੁ
ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦੁ ਜਗਤ ਭਯੋ ਆਨੰਦੁ ਤਾਰਨਿ ਮਨੁਖ ਜਨ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਪੰਨਾ 1399

🌷ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ "ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ" ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਨਾਮਦੇਉ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਜੈਦੇਵ ਜਾਂ ਜੈਦੇਉ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਨਕਦੇਵ/ਨਾਨਕਦੇਉ, ਅੰਗਦਦੇਵ/ਅੰਗਦਦੇਉ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨਦੇਵ/ਅਰਜੁਨਦੇਉ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਸ "ਨਾਨਕ" ਆਇਆ ਹੈ।

🔥 ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ "ਨਾਨਕ ਦੇਵ" ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ? ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ... ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ? ਢੁੱਚਰਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਅ ਲਵੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

🙏ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ "ਬਾਬਾ" ਅਗੇਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:

- ਇਕਸੁ ਵਿਣੁ ਹੋਰੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥4॥39॥46॥ ਪੰਨਾਂ 108

- ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਈ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੰਨਾਂ 155

- ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥ ਪੰਨਾਂ 623
- ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥2॥11॥ ਪੰਨਾਂ 886
- ਸਬਦੁ ਅਖੁਟੁ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹਿ ਖਰਚਿ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥20॥ ਪੰਨਾਂ 1426

...ਤੇ "ਬਾਬਾ" ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ।

✍️ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸੁਮਤਿ ਬਖਸ਼ੇ।


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top