Share on Facebook

Main News Page

ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ! (ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ)
-: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਸਨ

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾ : ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਵਾੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਜਾ : ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੀਜਾ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਹਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੌਥਾ : ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਵਾਂ :
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢੀਆਂ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ! (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਰਹੀ ਸੀ)

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਪਰ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ !

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ : ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟੀਡ ਹੈ ! ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ !

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ : ਕਿਥੋਂ ਸਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ! ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ? ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜਤੀ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ! ਕਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ? ਚੁੱਪ ਕਿਓਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ !

ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ( ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ) : ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ-ਮੰਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ! ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ! ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ! (ਦੋਵੇਂ ਰੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ)

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ (ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ) : ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਓਹ ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ! ਅਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿਖਾਵੇ ਅੱਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵੇਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਣਾ ਹੈ ! ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ! ਯਾਦ ਰਹੇ "ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ" ! ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ! ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚੇਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੋਲ ਦੇਣਾ ! ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ !

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ) : ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ! ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਖਣਾ ਹੈ ! ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ! ਚੰਗਾ ਜੀ ! ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ !


<< ਸ੍ਰ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਸਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ >>
http://nikkikahani.com/ Now you can Download & Install NIKKI KAHANI on your ANDROID MOBILE, just go to PLAY STORE and search for NIKKI KAHANIDisclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top