Share on Facebook

Main News Page

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਫਿ਼ਰਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ
-: ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ
08.05.19

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ... "ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ" ... ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੀ .. "ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ" .. ਸੀ ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਤਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 'ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ...।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ "ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ" ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਨਾਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ' ਕਰਦਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ 'ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ..

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਜਾ ਮੈ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ ਤਿਹ ਨਰ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਖੋਇਆ ਯਹ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਬ੍ਰਤ ਫੁਨਿ ਰਾਖੈ ਨਹ ਮਨੂਆ ਬਸਿ ਜਾ ਕੋ ॥ ਨਿਹਫਲ ਧਰਮੁ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨਹੁ ਸਾਚੁ ਕਹਤ ਮੈ ਯਾ ਕਉ ॥
੧॥ {ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ}

ਬ੍ਰਹਾਮਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ "ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ" ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਾਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਦਰਸਾ ਕੇ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ .. ?

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ .. "ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸੁ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰਰ ਨਾ ਦੀਆ" .. ਅਤੇ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਜਾਤਉਣ ਵਾਲਾ .. "ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਯੋ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ ਹੈ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਯੋ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਸੁਰ ਲੋਕ" .. ਕਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ "ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ" ਮਚਾਉਣ ਦੀ .. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਵਿਚ "ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ" ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ..

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜਿੰਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਲਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਰਜ 'ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ' ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕੁ ਜੰਝੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਯੋ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਫਿ਼ਰਕੇ {ਧਰਮ} ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ..

"ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ"


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top