Share on Facebook

Main News Page

ਜੋ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ... ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ?
-: ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ
040419

ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੁੰਡੀਆਂ, ਕਿੱਲੀਆਂ,ਨਲ਼ਕੇ, ਹੱਗਣ ਥਾਵਾਂ, ਮੰਜੇ, ਭਾਂਡੇ ਸਭ ਸਾਂਭਿਆ... ਪਰ ਜੋ ਸਾਂਭਣਾ ਦੀ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ... ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ?

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਨਾ ਭਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੀ 'ਕਿ ਔਕਾਤ ਸੀ ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦੇ .. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਸਾੱਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ .. "ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ" ..। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗੲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ।

ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਝੀਵਰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਝੀਵਰ ਹਨ ਜੋ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਝੀਵਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਲੀਮੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਨੇਰ ਥੱਲੇ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਇੱਕਲਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਾਲ ਬੁਣੇ ਹਨ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ, ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ .. ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ,ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੀਵਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੈਂ ਇੰਨਾ ਦੀ ਦਿਖ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਪਰ ਹਨ ਹੈ ਇਹ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਮਣ, ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਝੀਵਰ {ਬਾਹਮਣ} ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵਿਗਾਸ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ।

ਇਹ ਉਹ ਝੀਵਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਝੱਟ ਪੱਟ ਹੀ ਬੋਦੀ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲੈਣਗੇ!!

ਭਲਿਓ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਜਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦੀ ਜਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਝੀਵਰਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਸ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top