Share on Facebook

Main News Page

ਆਸਤਿਕ - ਨਾਸਤਿਕ
-
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਤਿਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ! ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਤਿਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਸਤਿਕ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਤਿਕ ਜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗੱਪਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਤਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਸੱਚਮੁਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੁੱਹਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਸਤਿਕ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਿਕ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਤਿਕ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਕਦੇ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਤੇਂ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ! ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਿਤਕ ਹਾਂ! ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਡਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਪਣੇ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਂਨੂੰ ਨਿਡੱਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ!

ਚਾਹੇ ਆਸਤਿਕ, ਚਾਹੇ ਨਾਸਤਿਕ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਅਤੇ ਆਸਤਿਕ ਵੀ। ਆਸਤਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੋਰ! ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਹੈ! ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣੋ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਨਫਰਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਖਲਾਰੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਲ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘਟੋ ਘਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਸਿਪਲਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਗ ਸੇਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਬੂਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੀਸ ਨੀਵਾਈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਭੇਖ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਪਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ।

ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਮਰੇਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੜੋ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੱਬ-ਰੁੱਬ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਸਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਪੰਡਤਾਂ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ, ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਬਹੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਣ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਮੱਤਲਬ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬੀੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਤਰਕਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ! ! ਬਹੁਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਖਿੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਤਿਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਤਿਕ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਸਤਿਕ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਆਸਤਿਕ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਬਖੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸਤਿਕ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕੂੜਾ ਕਰੱਕਟ ਸਿਰ ਉਪਰ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਾਸਤਿਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਪਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ।

ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਉਸ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਆਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਓਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਨੁਖਤਾ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੋਹੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁੜੀਆਂ ਪਾ ਉਠੇ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੜੋਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਸਿਵਾਏ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਲਾ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬ ਉਪਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਪਰ ਚਾਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾ ਲਈਆਂ, ਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਪੈੱਗ-ਛੈੱਗ ਲਾਏ, ਚੁਟਕਲੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗ੍ਹਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਬਿਲੱਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਦੀ ਆਸਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕੁੱਝ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ! ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ!

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਰੂਸ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਫਗਾਨਸਤਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਨਿੱਹਥੇ ਖੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਟੈਂਕ ਚ੍ਹਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਓ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਬਿਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ. . ? ਇਨੀ ਕੁ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਮਹੌਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਸ ਇਹੀ ਸੀ ਤਾਕਤ! ਬੇਸ਼ਕ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੂਠਾ ਦਈ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹਲਾਤ ਨੇ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉਪਰ ਧੱਕਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਿੰਡ ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਠੇਗਾ ਹੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ।

ਸੋ, ਨਾਸਤਿਕ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਸਤਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਣ ਵਿਚ, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ-ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਸਮਝ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਫੈਲੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾ ਉੱਠੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇਥੇ ਹੀ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਪਰ ਆਮ general ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ਨੂੰ ਅੳਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top