Share on Facebook

Main News Page

"ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ" ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ 18 ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ
-: ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼

ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੈ "ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ" ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ 18 ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਟਕਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਧਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇਗਾ?

ਇਹ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਨੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਖ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਥਾ ਸਤ੍ਰਵੀ ਰਾਮ ਕਬਿ ਉਚਰੀ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਇ", ਭਾਵ: ਕਵੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਥਾ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਾ ਕੀਤਾ।"

ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ!!! ਪਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਵੀ ਰਾਮ, ਸ਼ਿਆਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ... ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ... ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਮ ਸ਼ਿਆਮ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਦਾਰਦ, ਪਰ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ... ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ, ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖ, ਇਸ਼ਟ ਵੱਖ... ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਹੇਠ ਜੰਗ ਖਾਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ... ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੂੜ੍ਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਡੀਆਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ "ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ" ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰੇਗ
ੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸ਼ਿਆਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਣਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਲਤ ਭਰਪੂਰ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ।

18 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਰੀਲੀਜ਼

ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਛੇਤੀ ਹੀ...

ਇਸ "ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ" ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ!!!

ਕੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ "ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਛਾਣ"


<< "ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ" ਦੇ ਪੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >>


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜੱਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, Visit ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਛਡਣਾ ਹੈ। 


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news, articles, audios, videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details...

Go to Top